1.05.13 г.

Люлякови нощи

Още има люлякови нощи
безумия от закъсняла страст...
                           Павел Матев


Няма коментари:

Публикуване на коментар