18.05.10 г.

13.05.10 г.

-Пеперуди
10.05.10 г.

Добруджански полета

Моля при използване на снимките да отбелязвате източника :
снимки-Диана Кралева / www.kraleva.blogspot.com- Хора- Животни